برای دریافت فایل راهنمای ثبت نام لطفا بر روی این لینک کلیک کنید.

روند ثبت آثار به صورت زیر می‌باشد:

  • ثبت نام در سامانه و دریافت ایمیل فعالسازی
  • ورود به صفحه شخصی بعد از تایید عضویت
  • انتخاب گزینه فرم ثبت نام جشنواره در صفحه شخصی
  • انتخاب قالب اثر
  • وارد کردن عنوان و چکیده
  • وارد کردن مشخصات نویسندگان و نویسنده اصلی
  • ارسال اصل اثر و فایلهای پیوست 
  • ثبت
  • دریافت ایمیل تایید ارسال اثر
  • نکته: تمامی مراحل از ثبت تا داوری از طریق صفحه شخصی قابل پیگیری می‌باشد