جشنواره شهر پژوهی

یکی از ماموریت‌های مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان از ابتدای تشکیل تاکنون برگزاری «جشنواره‌های پژوهشی با موضوع شهر و شهرداری اصفهان» است. جشنواره‌های پژوهشی با محوریت مدیریت مطالعات و پژوهش و با همکاری حوزه‌های ستادی شهرداری اصفهان و در چهار بخش برگزار می‌شود: بخش کتاب، مقاله، پایان نامه و طرح‌های پژوهشی برتر.

تاکنون در شهرداری اصفهان سه جشنواره پژوهشی برگزار شده است (جدول 5-1).

جدول 5-.1جشنواره‌های پژوهشی شهرداری اصفهان

ردیف

عنوان جشنواره

سال

بخش‌ها

1

اولین جشنواره پژوهشگران برتر شهرداری اصفهان

1386

پایان نامه، کتاب، مقاله، طرح پژوهشی

2

دومین جشنواره پژوهشگران برتر شهرداری اصفهان و سازمانهای وابسته

1387

پایان نامه، کتاب، مقاله، طرح پژوهشی

3

اولین جشنواره پایان نامه های برتر مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری و سومین جشنواره پژوهشگران برتر شهرداری

1389

پایان نامه، طرح پژوهشی

4

دومین جشنواره آثار پژوهشی شهری (با موضوع شهر و شهرداری اصفهان)

1390

پایان نامه، کتاب، مقاله، طرح پژوهشی

5

سومین جشنواره آثار پژوهشی شهری (با موضوع شهر و شهرداری اصفهان)

1394-1393

پایان نامه، کتاب، مقاله، طرح پژوهشی

ماخذ: مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان، 1395.

در ادامه شرح مختصری از نحوه برگزاری و نتایج سومین جشنواره شهر پژوهی به عنوان نمونه ارائه می‌شود.

5-2- نحوه برگزاری جشنواره های شهرپژوهی

جشنواره‌های آثار پژوهشی شهری با موضوع شهر و شهرداری اصفهان از سوی مدیریت مطالعات و پژوهش معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات و با همکاری کلیه معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری اصفهان در راستای نهادینه‌سازی پژوهش و مطالعات به عنوان زیرساخت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و حل مسائل، تقویت ظرفیت جذب و به کارگیری دانش، به کارگیری عملی و کاربست نتایج و دستاوردهای پژوهش و تجلیل و تکریم پژوهشگران برتر شهری برگزار می‌گردد.

5-3- مروری کلی بر ساختار جشنواره‌های پژوهشی

5-3-1- ارکان برگزاری جشنواره

  ارکان برگزاری شامل شورای سیاست‌گذاری، کمیته علمی (گروه مطالعات و بررسی های اقتصادی و گروه پژوهش های شهری و اجتماعی، هیئت داوری داخلی شامل مدیران و کارشناسان حوزه شهردار، حوزه معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری و هیئت داوری بیرونی شامل اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی)، کمیته اطلاع‌رسانی و پشتیبانی و اجرا می‌باشند. دستورالعمل پیش‌رو در راستای تشریح فرآیند و ضوابط ارزیابی آثار پژوهشی تدوین توسط اعضاء کمیته علمی تهیه و تدوین شده است. لازم به ذکر است که دبیرخانه این جشنواره در مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری مستقر است.

5-3-2-مراحل ارزیابی آثار

 

جدول 5-2. مراحل ارزیابی آثار در جشنواره های پژوهشی شهرداری اصفهان

 1. ثبت‌نام الکترونیک در سایت جشنواره

4. ارسال آثار جهت ارزیابی نهایی به داوران درون و برون‌سازمانی

2. ارسال آثار به مدیریت مطالعات و پژوهش

5. ارسال نتایج ارزیابی به مدیریت مطالعات و پژوهش

3. دریافت و ارزیابی اولیه آثار در مدیریت مطالعات و پژوهش

6. جمع‌بندی و انتخاب و معرفی آثار برتر

ماخذ: مدیریت مطالعات و پژوهش، 1393.

5-3-3-قالب آثار مورد پذیرش

آثار پژوهشی در چهار بخش مقاله (نمایه شده در پایگاه‌های علمی اعم از معتبر بین‌المللی، علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا ارائه شده در همایش‌، سمینار و سمپوزیوم)، کتاب، پایان‌نامه (کارشناسی ارشد و دکتری) و طرح پژوهشی (توسط مشاوران علمی خارجی و یا طرح‌های پژوهشی داخلی در صورت مصوب نبودن بایستی به تأیید معاونت ارائه کننده رسیده و ارسال گردد) که قبلاً چاپ و انتشار یافته‌اند امکان شرکت در جشنواره و ارزیابی را دارند.

 

5-4- محورهای پیشنهادی جشنواره

محورهای پیشنهادی موضوعاتی هستند که متناسب با حوزه وظایف شهرداری تعیین گردیده‌اند و می‌بایست موضوع آثار ارسالی از سوی شرکت‌کنندگان در راستای این محورها باشد. محورهای پیشنهادی عبارتند از:

 

 1. شهرسازی، معماری و هنر اسلامی - ایرانی
 2. آینده پژوهی، برنامه‌ریزی، حکمرانی وآمایش شهری
 3. فرهنگ، رسانه، ارتباطات، گردشگری و دیپلماسی شهری
 4. توسعه پایدار، محیط زیست، سلامت و بهداشت شهری
 5. زیرساخت‌ها، عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک و خدمات شهری
 6. شهر هوشمند، شهرداری الکترونیک و فناوریهای نوین شهری
 7. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد شهری
 8. پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهری
 9. سبک زندگی، شهروند و مشارکت شهری

 

5-5- ارزیابی و داوری آثار

5-5-1-ضوابط و اصول کلی

5-5-1-1-محدوده زمانی چاپ و نشر آثار

 آثاری قابلیت ارزیابی و داوری دارند که از سال 1390 تا کنون چاپ و نشر یافته باشند و هر اثری شامل قبل از سال 1390 و یا اثری که هنوز چاپ و نشر نشده است قابل بررسی نمی‌باشد. البته در خصوص طرح‌های پژوهشی، در صورتی که قرارداد طرح مربوط به قبل از سال 1390 ولی تحویل آن از سال 1390 و بعد باشد قابل ارزیابی و داوری است.

 

5-5-1-2-مهلت بررسی و اعلام نظر

مهلت داوری و ارسال اصل اثر و فرم داوری مقالات از زمان دریافت حداکثر 3 روز کاری و برای سایر موارد حداکثر 7 روز کاری می‌باشد. پس از انجام داوری، اصل اثر به همراه فرم داوری جهت مدیریت مطالعات و پژوهش ارسال گردد. 

5-5-1-3- حفظ محرمانگی

به منظور حفظ حقوق نویسنده/گان، لازم است در نسخ ارسالی جهت داوری، اسامی نویسنده/گان مشخص نباشد که در این خصوص اقدامات لازم از سوی دبیرخانه جشنواره انجام می‌پذیرد. همچنین حفظ حقوق مادی و معنوی نویسنده/گان از سوی داوران مبنی بر ارجاع اثر به دبیرخانه و عدم انتشار اثر و نتیجه داوری ضروری است.

5-5-1-4- معیارهای داوری

 

منظور از داوری آثار، بررسی ارتباط آنها با محورهای جشنواره، بررسی اجمالی محتوای علمی و میزان کاربردی بودن آن برای شهرداری می‌باشد. به عبارتی دیگر از آنجا که آثار دریافت شده قبلاً اریابی و داوری علمی شده‌ و چاپ و منتشر شده‌اند، لذا در بخش داوری جشنواره، هدف انجام داوری علمی نیست، بلکه هدف رتبه‌بندی آثار به منظور شناسایی و معرفی برترین‌ها است. در جدول زیر معیار‌های داوری آثار به تفکیک انواع آثار مشخص شده است:

 

جدول 5-3.معیارهای داوری آثار به تفکیک آثار

ردیف

معیار

اثر پژوهشی

مقاله

کتاب

پایان‌نامه

طرح پژوهشی

1

نوآوری

*

*

*

*

2

میزان کاربردی بودن مقاله برای شهرداری (ارتباط با فعالیت‌ها)

*

*

*

*

3

ارتباط محتوا با عنوان

*

 

*

 

4

تدوین چکیده مطلوب و مناسب

*

 

*

*

5

رعایت اصول علمی نگارشی و ویرایشی

*

 

 

 

6

کلیات پژوهش (سوالات، فرضیات، اهداف، واژه های کلیدی و ...)

 

 

*

*

7

روش پژوهش (ابزار ، متغیرها، تکنیک ها و روش ها و..)

*

 

*

*

8

تناسب ابزارها برای سنجش متغیرها، آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوالات

*

 

*

*

9

مبانی نظری پژوهش (بررسی مفاهیم و نظریه‌ها و تناسب آنها با موضوع، بررسی پیشینه، نظریات و دیدگاه های داخلی و خارجی)

 

 

*

*

10

تجزیه و تحلیل، بحث و بررسی پیرامون موضوع و درج توصیفی اطلاعات مرتبط

*

 

*

*

11

میزان کفایت، اعتبار علمی و جدید بودن منابع و مآخذ و مرتبط بودن آن با موضوع

*

 

*

 

12

انسجام و پیوستگی مطالب

*

*

*

*

13

نتیجه گیری و پیشنهادات متناسب با موضوع

*

 

*

*

14

سطح علمی مجله چاپ شده یا کنفرانس ارائه شده

*

 

 

 

15

بهره­مندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی

 

*

 

 

16

ارزشمندی علمی و محتوایی

 

*

 

 

17

رعایت استانداردها در ساخت، فصل­بندی، نگارش، دستور زبان و واژگان

 

*

 

 

18

رعایت استانداردها در ذکر منابع و مآخذ

 

*

 

 

19

استفاده از تصاویر، جداول و نمودار متناسب با موضوع

 

*

 

 

20

درج راهکارهای کاربست و کاربرد نتایج اثر

*

*

*

*

21

امتیاز ویژه

*

*

*

*

 

معیارهای مندرج در جدول فوق مبنای ارزشیابی آثار هستند. از بین معیارهای مزبور مواردی که نیاز به توضیح دارند عبارتند از:

 • نوآوری: در صورتی که اثر مورد بررسی یک یا چند مورد از ویژگی‌ها شامل نو و بدیع بودن موضوع، استفاده از فنون، روش‌ها و تکنیک‌های نوین در انجام پژوهش و یا ارائه نتایجی که منتج به ارائه ایده خلاقانه شده باشد را دارا باشد، از این امتیاز برخوردار می‌گردد.
 • میزان کاربردی بودن مقاله برای شهرداری (ارتباط با فعالیت‌ها و عملکردها): شهرداری اصفهان به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی وظایفی در راستای اداره امور شهر با هدف مدیریت توسعه کالبدی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی و زیست‌محیطی شهر بر عهده دارد.

با توجه به موارد فوق، می‌باید نتایج آثار ارسالی به تحقق اهداف سازمانی شهرداری و ارتقاء شهر در این زمینه‌ها کمک نماید و بدین منظور لازم است ارزشیابی آثار با ملاحظه این موارد انجام پذیرد و بر این اساس آثار کاربردی تعیین و معرفی گردند.

 • درج راهکارهای کاربست و کاربرد نتایج اثر: صاحب اثر باید به همراه اثر پیشنهادی، در فرم جداگانه‌ای شیوه استفاده بهینه از نتایج پژوهش را ارائه نماید، به گونه‌ای که داوران بتوانند کاربردی بودن اثر را بر آن اساس ارزیابی نموده و امتیاز آن را تعیین نمایند.
 • امتیاز ویژه: در صورتی که اثر مورد بررسی، شرایط و قابلیت‌ خاصی (برگزیده شده در جشنواره‌های معتبر ملی و بین‌المللی، اجرایی شدن نتایج پژوهش و ... ) داشته باشد که داوران محترم تشخیص بدهند بر آن اساس می‌توان علاوه بر مجموع امتیازات لحاظ شده، امتیاز دیگری به اثر اختصاص داد، با ذکر علت می‌توانند در این قسمت بین 0 تا 10 امتیاز به مجموع امتیاز‌ها اضافه نمایند.

شکل 5-1.فرآیند برگزاری جشنواره شهرپژوهشی شهرداری اصفهان

 

 

 

5-6- خلاصه گزارشی از برگزاری جشنواره شهرپژوهی دوره 1394- 1393

 

 

 

جشنواره آثار پژوهشی شهرداری اصفهان در بهمن ماه 1393 با دریافت آثار پژوهشی از علاقه مندان شروع شد و در مدت مقرر جهت دریافت آثار 603 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد (جدول زیر). از میان آثار دریافتی به ترتیب 399 اثر به مقالات، 104 اثر به پایان نامه ها، 57 اثر به طرح های پژوهشی و 43 اثر به کتاب ها اختصاص داشت. در دو مرحله داوری داخلی و خارجی طبق ضوابط و فرم های داوری 52 اثر انتخاب گردید. طول مدت جشنواره از زمان برنامه ریزی تا برگزاری اختتامیه

 

جدول 5-4. آمار و اطلاعات آثار «سومین جشنواره آثار پژوهشی» با موضوع شهر و شهرداری

نوع آثار

تعداد آثار شرکت داده شده

 در جشنواره

تعداد آثار راه یافته

 به مرحله داوری داخلی

تعداد آثار راه یافته

به مرحله داوری خارجی

تعداد برگزیدگان

مقاله

399

190

65

16

پایان نامه

104

94

56

22

طرح پژوهشی

57

40

19

10

کتاب

43

23

13

4

جمع

603

347

153

52