مصاحبه با جناب دکتر رضا مختاری دبیر علمی جشنواره
1399-12-02
مصاحبه با جناب دکتر رضا مختاری دبیر علمی جشنواره

جناب دکتر رضا مختاری دبیر علمی جشنواره طی مصاحبه رسانه ای اعلام داشتند که حرکت در مسیر توسعه پایدار قطعا از طریق اشتراک گذاری نظریات علمی و راهکارهای خلاقانه نخبگان و متخصصان حوزه شهری امکان پذیر خواهد شد.وی نیز اشاره نمودند که دستاورد های چهارمین جشنواره شهر پژوهی و اولین فن پژوهی می تواند منجر به جهش قابل ملاحظه در جایگاه شهر اصفهان شود.