گره گشایی شهری با طرح های پژوهشی
1399-11-29
گره گشایی شهری با طرح های پژوهشی

دکتر نصوحی: در مورد اولین جشنواره فن پژوهی شهری بیان داشت، این بخش به موضوعات و فناوری‌هایی که در شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه بوده است، می‌پردازد. فناوری‌هایی که در ارتباط با موضوعات شهری کاربرد دارند