برگزاری چهارمین جلسه نشست کمیته جشنواره شهر پژوهی و فن پژوهی در دبیرخانه با حضور دکتر نصوحی مدیر پژوهش،فناوری و خلاقیت شهرداری اصفهان و دکتر مختاری دبیر علمی جشنواره و دیگر اعضای همراه
1399-11-27
برگزاری چهارمین جلسه نشست کمیته جشنواره شهر پژوهی و فن پژوهی در دبیرخانه با حضور دکتر نصوحی مدیر پژوهش،فناوری و خلاقیت شهرداری اصفهان  و دکتر مختاری دبیر علمی جشنواره و دیگر اعضای همراه

جناب دکتر رضا مختاری به عنوان دبیر علمی اشاره داشتند که در جشنواره چهارم تلاش داریم از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی حداکثر بهره را برده و ایشان شفافیت در تمامی مراحل جشنواره و استقلال کمیته های علمی در فرایند داوری رااز اصول جشنواره عنوان کرد. در ادامه نیز ارایه گزارشی از اهم فعالیت های صورت گرفته توسط برگزار کنندگان صورت پذیرفت.

دکتر مرتضی نصوحی مدیر پژوهش، فناوری و خلاقیت شهرداری اصفهان با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته از سوی شهرداری اصفهان، روند پیشرفت فعالیت ها در دبیرخانه را بسیارخوب ارزیابی کرد. خانم دکتر صدیقه واعظی فر به ارائه گزارشی از آمار آثار رسیده به دبیرخانه و ارائه راهکارهای جذب حداکثری در دریافت آثار پرداخت.