شرکت کنندگان محترم توجه داشته باشید در هر بخش از این جشنواره لازم است علاوه بر فایل اصل اثر، حسب مورد فایلهای دیگری را ارسال نمایید. خواهشمند است این فایلها را به صورت فشرده (rar. و یا zip.) ارسال نمایید. توجه داشته باشید در صورتی که این فایلها به درستی ارسال نشوند، اثر شما به بخش داوری ارسال نشده و از دور رقابت حذف خواهد شد.

لازم به یادآوری است که در خصوص ارسال آثار فناورانه؛ بارگذاری تاییدیه، گواهی نامه معتبر دال بر ارایه و ثبت آن؛ در هنگام ارسال آثار در قالب فایل تکمیلی ضرورت دارد


برای ارسال اثر به مسابقه ابتدا باید به سامانه وارد شوید و در صورتی که قبلا ثبت نام نکرده اید؛ ثبت نام کنید.