1- آیا باید آثار ارسالی به جشنواره برای اولین بار تولید شده باشند یا امکان ارسال آثار نمایه شده قبلی وجود دارد؟
2- آیا فقط آثاری که مربوط به شهر اصفهان است بایستی به جشنواره ارسال شود؟
3- آیا شرکت در جشنواره و ارائه آثار؛ هزینه دارد؟
4- آیا محدودیتی از نظر تعداد آثار ارسالی به جشنواره وجود دارد؟

1- آیا باید آثار ارسالی به جشنواره برای اولین بار تولید شده باشند یا امکان ارسال آثار نمایه شده قبلی وجود دارد؟ up

آثار ارسالی به جشنواره قبلا توسط پژوهشگر به چاپ رسیده و ثبت و نمایه شده، فقط جهت ارزیابی و انتخاب آثار برگزیده به جشنواره ارسال می شود. یعنی علاقمندان می توانند کلیه آثار اعم از مقاله، کتاب، پایان نامه ، طرح پژوهشی، محصول فناورانه و تولیدات رسانه ای موجود خود را به جشنواره ارسال کنند و در فرآیند ارزیابی و انتخاب آثار برگزیده وارد شوند.

2- آیا فقط آثاری که مربوط به شهر اصفهان است بایستی به جشنواره ارسال شود؟ up

خیر کلیه آثار مربوط به حوزه شهری در کل کشور که امکان الگوبرداری و پیاده سازی در شهر اصفهان داشته باشد می تواند به این جشنواره ارسال شود.

3- آیا شرکت در جشنواره و ارائه آثار؛ هزینه دارد؟ up

خیر برگزاری جشنواره رایگان است و هیچ هزینه ای برای پژوهشگران ندارد

4- آیا محدودیتی از نظر تعداد آثار ارسالی به جشنواره وجود دارد؟ up

خیر هیچ گونه محدودیتی درتعداد ارسال آثار؛ در 6 قالب مورد پذیرش وجود ندارد.