• اصفهان شهری زیست پذیر
 • جشنواره اصفهان شهری زیست پذیر
 • میدان نقش جهان اصفهان
 • مسجد شیخ لطف الله اصفهان
 • اصفهان2

 

در جشنواره چهارم شهر پژوهی و اولین فن پژوهی شهرداری اصفهان، تلاش بر این است که با شبکه سازی و ارتباط با اندیشمندان، نخبگان شهری، سازمان ها، نهادها، مراکز تحقیقاتی وپژوهشی و همچنین بهره گیری از ظرفیتهای جامعه دانشگاهی با هدف هم افزایی علمی و بهره گیری از خرد جمعی در راستای تکمیل نمودن زنجیره علم، فناوری و نوآوری های شهری قدم برداشته و بتوانیم از ظرفیت دانشگاه ها و مراکزی که با شهرداری اصفهان تفاهم نامه همکاری منعقد نموده اند بهره ببریم . شفافیت، امانت داری، رعایت اصل بی طرفی و مسئله محوری را در تمامی مراحل جشنواره رعایت نموده و استقلال کمیته های علمی در فرایند داوری را از اصول جشنواره میدانیم .

 آثاری قابلیت ارزیابی و داوری دارند که از ابتدای سال 1396 تا پایان دی ماه 1399 چاپ و نشر یافته باشند


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان

 

گالری تصاویر

 • 1-2
 • 1-3
 • 1-4
 • 1-6
 • 1-7
 • 1-9
 • 1-10